Skip to main content

Lezen, schrijven, rekenen of digitaal vaardig zijn is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen ouder dan 16 jaar moeite met deze basisvaardigheden. Daarom zijn er in 2021 zeven experimenten gestart om mensen met beperkte basisvaardigheden beter te helpen. Eén van de experimenten is Digitale Geletterdheid van de Nijmeegse stichting Steunpunt Taal Educatie Participatie (STEP). Wat voor experiment is het en hoe verloopt het?

Als je beperkte basisvaardigheden hebt, betekent het niet dat je niet goed bent in álle basisvaardigheden. De één is sterker in taal en de ander is sterker in rekenen. Zo merkt stichting STEP op dat hun lager opgeleide cursisten vaker moeite hebben met sommige digitale vaardigheden, terwijl zij hier wel graag zelfstandig in willen zijn. ‘Wij kunnen en moeten meer betekenen om onze doelgroep digitaal te onderwijzen’, zegt projectleider en taaldocent Rosanne Melenhorst. ‘Met ons nieuwe experiment willen we een beter aanbod aan digitale vaardigheden bieden. Een aanbod dat goed aansluit bij de wensen van onze cursisten. Daarbij ligt de focus op het ondersteunen van de vrijwillige docenten. Dit moet vervolgens bijdragen aan de zelfredzaamheid van de cursisten.’

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.