Skip to main content

Het afgelopen jaar heeft het Expertisepunt Basisvaardigheden twee bijeenkomsten rondom gezin en basisvaardigheden georganiseerd (ofwel intergenerationele overdracht)*. Het werd duidelijk dat er al heel veel kennis is, maar dat dit nog niet zorgt voor veranderingen in de systemen. Op donderdag 21 september organiseert het Expertisepunt Basisvaardigheden een bijeenkomst over gezinnen en basisvaardigheden met als centrale vraag: hoe komen we van kennis naar verandering?

Wat gaan we doen?

In deze bijeenkomst staan we kort stil bij een aantal bekende problemen en richten we ons vooral op hoe we voorbij die problemen komen. Een aantal voorbeelden:

  • Te weinig of onduidelijk eigenaarschap van problemen
  • Gebrek aan integrale aanpak en domeinoverstijgende aanpak
  • Systemen die niet (mee)werken
  • Gebrek aan langetermijnvisie en financiering
  • Te veel gericht op cijfers

Aanmelden

De bijeenkomst zit vol. Je kunt je hieronder nog aanmelden om op de wachtlijst te komen.

Kun je toch niet aanwezig zijn? Meld je dan af via activiteiten@basisvaardigheden.nl. Dan kan iemand anders jouw plekje overnemen.

*Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst intergenerationele overdracht op 3 november 2022 en de bijeenkomst Gezin en Basisvaardigheden van 11 mei 2023.

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.