Skip to main content

Op maandag 17 juni presenteert de Unesco leerstoel Volwassenenonderwijs in samenwerking met de Nederlandse Unesco Commissie de eerste Staat van de Volwasseneneducatie.

Al jaren wordt in Nederland de ‘Staat van het Onderwijs’ gepubliceerd om te kijken of het specifieke onderwijsaanbod voor het reguliere onderwijs van primair onderwijs tot hoger onderwijs in ons land toereikend en passend is. De volwasseneneducatie ontbreekt in deze analyse. Op zich vrij bijzonder, omdat zij met het laagste budget binnen de onderwijsbegroting een groep van 2.5 miljoen laaggeletterde volwassenen zou moeten bedienen.

De Unesco-leerstoel Volwasseneneducatie van de Vrije Universiteit Brussel is in de afgelopen jaren bij meer dan 150 onderzoeken betrokken geweest. Daarbij ging het om meer dan 12.500 deelnemers aan educatietrajecten in vrijwel alle arbeidsmarktregio’s in ons land.

Staat van de Volwasseneneducatie

Op maandag 17 juni presenteert de leerstoel in samenwerking met de Nederlandse Unesco Commissie de eerste ‘Staat van de Volwasseneneducatie’. Het rapport geeft inzage in welke deelnemers er worden bereikt en wat de impact is van de trajecten. Daarnaast komt aan bod wat voor soort trajecten wordt gefaciliteerd en of dit klopt bij de vraag van deelnemers, regio en maatschappij. Ten slotte wordt de landelijke aansturing en investering besproken en de vraag gesteld of deze toereikend is.

In een vergelijking wordt helder dat de landen Finland, Zweden, Denemarken en België een andere – structurele – aanpak kiezen als het gaat om het opleiden van korter opgeleiden of praktisch opgeleiden.

Na korte presentaties volgen panelsessies waarin de drie onderwerpen deelnemers en impact, onderwijs en aanbod, en aansturing en investering verder worden uitgediept. De focus is: verbetering.

Als laatste zal de eerste ‘Staat van de Volwasseneneducatie’ – de analyse met een kort advies – overhandigd worden.

Ga hier naar de website van Unesco voor het volledige programma.

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.