Skip to main content

Een onderzoekscommissie adviseert ons bij het tot stand komen van de onderzoeksagenda. Zij beoordelen ook de onderzoeksvoorstellen die bij ons worden ingediend.

Daarnaast beoordelen zij de aanvragen van de Tel mee met Taal-subsidiestroom ‘praktijkgerichte experimenten’. De onderzoekscommissie bestaat uit wetenschappers, professionals en vertegenwoordigers van het perspectief van ervaringsdeskundigen. Kwaliteit, onafhankelijkheid en neutraliteit staan centraal in de uitvoering van de activiteiten. 

Leden van de onderzoekscommissie: 

  • Arjan Beune, expert laaggeletterdheid, onder andere verbonden aan Stichting ABC en Taalhuisexpert.nl 
  • Marieke Buisman, Universiteit van Amsterdam 
  • Sylvia de Groot Heupner, expert vrijwillige inzet bij taalverwerving (beleid, samenwerking, uitvoering) en NT2-docent 
  • Vincent Jonker, Universiteit Utrecht 
  • Christian de Kraker, Alfa-college, Hanze University, University of Groningen
  • Janneke Lakerveld, Hogeschool Arnhem en Nijmegen
  • Dr. Lisanne Bos, senior-adviseur leven lang ontwikkelen en basisvaardigheden (beleid, onderzoek en implementatie)
  • Munira Ibrahim, beleidsadviseur sociaal domein en trainer interculturele communicatie
  • Karin Verbeek, voorzitter onderzoekscommissie, Expertisepunt Basisvaardigheden
  • Barbara Panhuijzen, secretaris onderzoekscommissie, Expertisepunt Basisvaardigheden
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.