Skip to main content

Financiering voor scholen en erkende leerbedrijven om werken aan basisvaardigheden aan te moedigen.

Bekijk hier de meest relevante financieringen voor scholen en erkende leerbedrijven om werken aan basisvaardigheden aan te moedigen.  

Regionaal Investeringsfonds (RIF) MBO 

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) MBO is een subsidie om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven aan te moedigen. Het doel van het RIF is mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Dat doen ze door hen al tijdens hun studie te laten werken met de nieuwste technieken en methoden. Binnen de regeling is bijdragen aan een leven lang ontwikkelen verplicht.   

 • Status: gesloten.  
 • Eerstvolgende aanvraagperiode: januari 2022. 
 • Aanvragen door: publiek-private samenwerkingen. 
 • Bedrag: het Rijk stelt per jaar € 25 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt elk jaar in de Staatscourant bekend hoeveel geld er per ronde beschikbaar is. De subsidie vanuit het Rijk is per project minimaal € 250.000,- en maximaal € 2 miljoen. De rijkssubsidie is een derde deel van de totale begroting van het voorstel voor publiek-private samenwerking. 
 • Bekijk de complete regeling hier. 
 • Ga voor meer informatie en aanvragen naar de website van het regionaal investeringsfonds. 

Flexibilisering MBO - Subsidie voor ontwikkeling van flexibele onderwijsprogramma’s 

Met deze subsidie kunnen mbo-instellingen gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma’s in de derde leerweg ontwikkelen. Deze onderwijsprogramma’s sluiten aan op de behoeften van werkenden en werkzoekenden. De subsidie is ook bedoeld voor het werven van werkenden en werkzoekenden, het verder ontwikkelen van docenten en om kennis te delen.   

 • Status: open tot 31 oktober 2021. 
 • Aanvragen door: samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-instellingen. 
 • Bedrag: voor het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s is in 2021 € 4,7 miljoen beschikbaar. In 2022 is er € 4,8 miljoen beschikbaar. De subsidie per aanvraag is minimaal € 125.000,- en maximaal € 500.000,–. Voor het vormen van een samenwerkingsverband is per aanvraag € 10.000,– beschikbaar.  
 • Ga voor meer informatie en aanvragen naar de website van de DUS-I.

Uitkering in het kader Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) 

Via de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) ontvangen gemeenten elk jaar budget voor de (regionale) aanpak van volwassenenonderwijs en laaggeletterdheid. Dit budget is voor opleidingen om de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden te verbeteren. Iedereen die ouder is dan 18 jaar en niet inburgeringsplichtig is, kan gebruik maken van de WEB.  

 • Status: doorlopend.  
 • Eerstvolgende ronde: jaarlijkse uitkering. 
 • Aanvragen door: aanvragen hoeft niet. De uitkering is wettelijk vastgelegd en wordt jaarlijks aan de contactgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s uitgekeerd. 
 • Bedrag: 
 • Bekijk de complete wet hier.

 

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.