Skip to main content

Zorg- en welzijnsprofessionals zijn belangrijke stakeholders in de regionale en lokale aanpak van Basisvaardigheden. Zij hebben in hun werk dagelijks contact met volwassenen die mogelijk beperkte basisvaardigheden hebben. Maar hoe kun je deze rol als zorg- of welzijnsprofessional het beste oppakken? En, hoe betrek je als gemeente deze belangrijke spelers bij je aanpak basisvaardigheden en realiseer je een integrale aanpak?

In opdracht van het ministerie van VWS en OCW ontwikkelden CINOP en Ecorys een trainingsprogramma gericht op het herkennen en bespreekbaar maken van beperkte basisvaardigheden en praktische tools voor gemeenten om de integrale aanpak basisvaardigheden te verbreden naar het sociaal domein.

Trainingsprogramma Zorg voor Basisvaardigheden

CINOP ontwikkelde een gratis online trainingsprogramma voor professionals die ondersteuning aan huis bieden. Bijvoorbeeld persoonlijke begeleiders, sociaal werkers, maatschappelijk werkers, schuldhulpverleners, wijkverplegers, ondersteuners bij opgroeien en opvoeden of wijkteams.

Het programma Zorg voor Basisvaardigheden bestaat uit twee onderdelen: een e-learning en een praktijkgedeelte. De e-learning werk je zelfstandig door of samen met een collega. Het praktijkgedeelte is bedoeld om van en met collega's te leren. 

Praktische tools voor gemeenten

In opdracht van de ministeries VWS en OCW hebben onderzoeksbureaus Ecorys en CINOP een factsheet ontwikkeld met praktische tools voor beleidsmedewerkers om een samenwerking met zorg- en welzijnsprofessionals op te zetten of verder te ontwikkelen. In de factsheet zijn inzichten uit meerdere onderzoeken en gesprekken met gemeenten gebundeld om te komen tot een stappenplan om met de samenwerking aan de slag te gaan. Daarnaast vind je er inspirerende verhalen van samenwerkingen in de gemeenten Rotterdam, Gouda en Leeuwarden.

Gezondheid en welzijn E-learning Welzijnsprofessionals
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.