Skip to main content

In het sociaal werk is meer en meer aandacht voor de doorwerking van chronische stress op gedrag. Stress-sensitief werken versterkt het sociaal werk en levert veel op, maar kent ook een risico. Het kan namelijk ten koste gaan van de aandacht voor beperkte basisvaardigheden. Er zijn gedragingen en signalen die zowel een weerspiegeling kunnen zijn van chronische stress als van moeite met lezen, schrijven, rekenen of beperkte digitale vaardigheden. Uiteindelijk zou dit kunnen betekenen dat mensen niet de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Bron

Hogeschool Utrecht onderzocht - samen met Sociale Innovatie Studio en met medewerking van MEEVIVENZ - hoe chronische stress doorwerkt op gedrag en welk risico de aandacht voor chronische stress oplevert in relatie tot de signalering van beperkte basisvaardigheden. In de handreiking laten zij zien waarom het van belang is dat aandacht voor lage basisvaardigheden een vanzelfsprekendheid wordt in het stress-sensitieve werken en hoe dat gerealiseerd kan worden. Daarvoor zijn een aantal praktische instrumenten ontwikkeld die helpen bij het signaleren en bespreekbaar maken. Dit zijn:

Een signalenkaart

Met de overlap in gedragingen die zowel veroorzaakt kunnen worden door chronische stress als door lage basisvaardigheden.

Een set verkenners

Concrete vragen die professionals kunnen stellen om bij inwoners voorzichtig te polsen in welke mate zij worstelen met (te) lage basisvaardigheden.

Een verwijskaart

Aandachtspunten bij het verwijzen van inwoners met lage basisvaardigheden.

Dit project is mogelijk gemaakt door het Expertisepunt Basisvaardigheden.

Basis over basisvaardigheden Dagelijks leven en vrije tijd Geldzaken Gezondheid en welzijn Handboek Beleidsmakers Ervaringsdeskundigen Vrijwilligers Welzijnsprofessionals
Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.