Skip to main content

Volwasseneneducatie valt onder de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB). Het Rijk geeft de gemeenten geld om die wet uit te voeren. 

Onder educatie vallen cursussen basisvaardigheden en opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Wij richten ons op de cursussen basisvaardigheden: taal, rekenen en digitale vaardigheden. Daaronder vallen ook cursussen Nederlands als tweede taal, voor mensen die niet hoeven in te burgeren of die al ingeburgerd zijn. De cursussen voor inburgering worden vanuit een andere wet gefinancierd.  

De gemeenten spreken per regio af hoe het geld van de WEB wordt ingezet. Welk bedrag gaat naar formele educatie? Wat is beschikbaar voor non-formele educatie? Wie gaat de educatie uitvoeren? En hoe moeten de trajecten eruitzien?  Daarnaast krijgen gemeenten geld voor de Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020-2024. 

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.