Skip to main content

In Nederland hebben veel mensen moeite met basisvaardigheden. Om mee te kunnen doen in onze samenleving, heb je deze vaardigheden wél nodig.

De overheid vindt dat iedereen het recht heeft om mee te kunnen doen. Daarom geeft de overheid de komende jaren extra geld uit aan de basisvaardigheden van kinderen en volwassenen. Dit geld gaat naar de arbeidsmarktregio's.   

De komende vijf jaar is er extra geld voor de Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024: ieder jaar 25 miljoen euro. Dit geld is bedoeld voor hulp aan volwassenen die moeite hebben met basisvaardigheden. En voor kinderen met een taalachterstand. De gemeenten uit een arbeidsmarktregio beschrijven in regionale beleidsplannen wat zij met het geld gaan doen. Zij gaan de plannen uitvoeren samen met bibliotheken, werkgevers, mensen in de zorg en maatschappelijke organisaties. En met de mensen zelf.  

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.