Over ons


In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Door het grote aantal en de diversiteit aan organisaties is er veel aanbod van cursussen en projecten. Daarom werken Movisie en Stichting Lezen en Schrijven samen in een centraal punt waar kennis, kunde en netwerk samenkomen.

Het Expertisepunt Basisvaardigheden wordt mogelijk gemaakt door het programma Tel mee met Taal, een initiatief van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS.

Basisvaardigheden voor iedereen

Het Expertisepunt Basisvaardigheden is dé plek voor iedereen die zich inzet om basisvaardigheden van laaggeletterden te versterken. Wij verbinden kennis en versterken samenwerking tussen organisaties, professionals en vrijwilligers. We laten ook extra onderzoek uitvoeren. Zo kunnen lokale en landelijke organisaties hun werk voor laaggeletterden verder professionaliseren. Want samen kunnen we ervoor zorgen dat iedere laaggeletterde kan meedoen in de samenleving.

Samenwerken met experts

De grote groep organisaties die zich inzet voor het versterken van basisvaardigheden is net zo divers als de mensen die we helpen. We werken daarom samen met verschillende experts. Dit zijn experts met wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis. We werken met ze samen om de voortgang, ontwikkeling en onafhankelijke positie van het Expertisepunt Basisvaardigheden te waarborgen.

Werkgroep

De werkgroep bestaat uit vaste leden. Dit zijn (beleidsmatige) vertegenwoordigers van organisaties die verbonden zijn aan de stuurgroep van het actieprogramma Tel mee met Taal. Daarnaast vullen we de werkgroep wanneer nodig aan met wisselende experts afhankelijk van het thema. Doelen van de werkgroep zijn onder meer verbinding en samenwerking stimuleren tussen landelijke partijen, en klankbord vormen en advies geven voor ons werkprogramma en de verschillende activiteiten.

Leden van de werkgroep:

Divosa, Denis Koets
FNV, Isabel Coenen
Koninklijke Bibliotheek, Maaike Toonen
MBO Raad, Jetske Woudstra
NRTO, Alain Hofman
Stichting ABC, Arjan Beune
Stichting De Schoolschrijver, Willemijn Rijper
Stichting Het Begint met Taal, Elise Zomer
Stichting Lezen, Adriaan Langendonk,
Stichting Lezen en Schrijven, Jarre Middeljans
VNG

Onderzoekscommissie

De onderzoekscommissie bestaat uit twee wetenschappers, twee professionals en twee personen die het perspectief van ervaringsdeskundigen vertegenwoordigen. Zij adviseren bij de totstandkoming van de onderzoeksagenda. Zij beoordelen ook de onderzoeksvoorstellen die naar aanleiding van deze onderzoeksagenda bij ons worden ingediend. Daarnaast beoordelen zij de aanvragen van de Tel mee met Taal-subsidiestroom ‘praktijkgerichte experimenten’. De kernbegrippen kwaliteit, onafhankelijkheid en neutraliteit staan centraal in de uitvoering van deze activiteiten.

Leden van de onderzoekscommissie:

Arjan Beune, expert laaggeletterdheid, o.a. verbonden aan Stichting ABC en Taalhuisexpert.nl
David Kranenburg, Actief Ouderschap
Marian Janssen – de Goede, Zet een punt. / KLASSE!
Marieke Buisman, Universiteit van Amsterdam
Sylvia de Groot Heupner, expert vrijwillige inzet bij taalverwerving (beleid, samenwerking, uitvoering) en NT2-docent
Vincent Jonker, Universiteit Utrecht

Interne samenwerking

Het Expertisepunt Basisvaardigheden is een partnerschap tussen Movisie en Stichting Lezen en Schrijven. Er zijn twee coördinatoren: Krista van Mourik (Movisie) en Ernestine Schipper (Stichting Lezen en Schrijven). Onze medewerkers werken in teams aan de missie van het Expertisepunt Basisvaardigheden, namelijk samenwerking stimuleren en effectief handelen versterken. Movisie richt zich op het stimuleren van onderzoek. Stichting Lezen en Schrijven coördineert alle vragen die binnenkomen over basisvaardigheden. Beide organisaties stimuleren uitwisseling en kennisdeling. En we brengen beide in kaart wat werkt via interventies, methoden en praktijkvoorbeelden.

Deze website is in ontwikkeling.