Skip to main content

Hier vind je de privacyverklaring van het Expertisepunt Basisvaardigheden. Het Expertisepunt Basisvaardigheden wordt beheerd door Stichting Lezen en Schrijven. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan die worden verzameld door Stichting Lezen en Schrijven.

Er zijn situaties waarin Stichting Lezen en Schrijven jouw gegevens verzamelt. Het is daarom goed dat je weet wat we daarmee doen. En hoe je je wensen over jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt over het gebruik van je gegevens door Stichting Lezen en Schrijven, neem dan gerust contact met ons op.

avg@lezenenschrijven.nl | Bezuidenhoutseweg 60 | 2594 AW | Den Haag  

Doel gegevens

Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Stichting Lezen en Schrijven. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Stichting Lezen en Schrijven stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling. Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van het Expertisepunt Basisvaardigheden. Daarnaast wordt je tekstueel gevraagd om je aan te melden. We versturen per jaar ten minste vier nieuwsbrieven. De nieuwsbrief bevat relevant nieuws over basisvaardigheden.

02. Analytics

De website van Expertisepunt Basisvaardigheden verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website-bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Ontvangers

De gegevens die Stichting Lezen en Schrijven ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Spotler

De nieuwsbrief van Expertisepunt Basisvaardigheden wordt verzonden met Spotler. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden de door jouw op gegeven data, zoals e-mailadres, voornaam en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Spotler.

02. EST Digital

De website en back-ups van de website worden gehost bij EST Digital. Gegevens die jij achterlaat op de website van het Expertisepunt Basisvaardigheden zijn tijdelijk op de servers van EST Digital opgeslagen.

Opslag periode

Jouw gegevens worden bewaard door Stichting Lezen en Schrijven, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw data wordt opgeslagen in Spotler. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@basisvaardigheden.nl. Je ontvangt dan geen nieuwsbrieven meer. 

02. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld, zijn anoniem en dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Stichting Lezen en Schrijven of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Expertisepunt Basisvaardigheden privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Met EST Digital en Spotler hebben wij afspraken gemaakt om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten “verwerkersovereenkomsten”.

Jouw rechten

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Stichting Lezen en Schrijven vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Stichting Lezen en Schrijven. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Stichting Lezen en Schrijven. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stichting Lezen en Schrijven vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

04. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Stichting Lezen en Schrijven niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Plichten

Stichting Lezen en Schrijven verwerkt persoonsgegevens voor nieuwsbrieven of voor het in contact brengen met partners. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het in contact brengen met partners. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Stichting Lezen en Schrijven de betreffende dienst niet aanbieden.

Stichting Lezen en Schrijven behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stichting Lezen en Schrijven dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting Lezen en Schrijven te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Cookies 

Bij het bezoek aan onze website plaatsen we cookies. Onze websites werken het best als je de cookies accepteert. Cookies helpen ons om het gebruik van een website te analyseren. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om de website te verbeteren, zodat deze optimaal functioneert voor zoveel mogelijk bezoekers.

We maken gebruik van enkele soorten cookies. Analytische cookies, zoals die van Google, helpen ons bij de analyse van het gebruik van de website: welke pagina’s zijn bezocht, via welke route wordt de site bereikt, wat is de duur van een bezoek enzovoorts. Met marketing cookies (ook tracking cookies genoemd) kan een bezoeker op verschillende websites worden gevolgd en kan zijn interesse worden bepaald. Daardoor kunnen gericht advertenties en banners worden aangeboden en kan worden gemeten hoe vaak dit effectief is. Met social cookies wordt geregistreerd hoe en hoe vaak de informatie van een site wordt gedeeld op social media. Deze cookies verzamelen ook gegevens over je gedrag op internet waarop we zouden kunnen inspelen met bijvoorbeeld advertenties.

Elke bezoeker aan de website krijgt de vraag welke soorten cookies al dan niet geaccepteerd worden.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Via het instellingen-menu van de browser kun je zelf instellen of je cookies accepteert en kun je bestaande cookies uit je systeem verwijderen. Een eenvoudige zoekopdracht bij Google geeft informatie over hoe dit te doen.

Hoe lang blijven cookies bewaard?

De meeste cookies die via de website van de Expertisepunt Basisvaardigheden worden geplaatst, verdwijnen als je de browser sluit. Sommige cookies blijven langer bewaard, enkele dagen tot enkele jaren. We raden je aan via het instellingen-menu van je browser regelmatig alle cookies te verwijderen (sneltoets: Ctrl+Shift+Delete).

Links

Op onze websites kunnen links staan naar websites die niet bij het Expertisepunt Basisvaardigheden horen. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop deze externe partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je bij vragen of twijfel het privacy-beleid van deze partijen te raadplegen.

Overige bepalingen

Alle medewerkers van Stichting Lezen en Schrijven die toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor externe medewerkers die namens ons werken. Op handhaving wordt strikt toegezien, omdat je te allen tijde moet kunnen rekenen op vertrouwelijke behandeling van je gegevens. De geheimhoudingsplicht geldt niet als wettelijk voorschriften anders bepalen. Wij zijn verplicht ieder data-lek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij houden ons aan die meldplicht. Betrokkenen worden geïnformeerd als dat in het kader van deze meldplicht aan de orde is.

Stichting Lezen en Schrijven kan deze privacyverklaring wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. We adviseren daarom, wanneer het voor jou van belang is, deze privacyverklaring en de datering ervan regelmatig te controleren. 

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 2 augustus 2021.

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.