Skip to main content

Investeren in basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden loont. Ook op de werkvloer. Expertisepunt Basisvaardigheden lanceert daarom de landelijke website www.taalwerkt.nl.

Op www.taalwerkt.nl vinden werkgevers uiteenlopende adviezen, materialen en tips om aan de slag te gaan met basisvaardigheden op de werkvloer. Jonne Groot, projectleider Tel mee met Taal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) lanceerde de website tijdens een online evenement voor werkgevers.  

Voordelen 

Als iemand moeite heeft met basisvaardigheden heeft dit grote gevolgen voor iemand zijn werk. Deze medewerkers ervaren meer stress, zijn vaker ziek en veroorzaken meer bedrijfsongelukken dan andere medewerkers. Ook hebben zij moeite om een baan te houden. Ze zijn daardoor vaker langdurig werkzoekend. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Er zijn al meerdere werkgevers aan de slag met het verbeteren van basisvaardigheden onder hun medewerkers. Zij merken onder meer dat deze medewerkers meer zelfvertrouwen hebben en zelfstandiger hun werk uitvoeren. Het ziekteverzuim in de organisatie daalt en de productiviteit gaat omhoog. Deze medewerkers merken een ommekeer in hun werk na bijvoorbeeld een cursus basisvaardigheden. Ze staan sterker in hun schoenen en kunnen en durven meer te ondernemen dan daarvoor. Velen van hen kunnen doorgroeien in hun organisatie en/of loopbaan.  

Taalwerkt.nl 

Expertisepunt Basisvaardigheden ontwikkelde de website www.taalwerkt.nl met behulp van een behoefteanalyse en een procesevaluatie met tientallen werkgevers. De analyse geeft inzicht in de behoeften en uitdagingen van zowel de medewerkers als werkgevers op het gebied van basisvaardigheden op de werkvloer. De pagina www.taalwerkt.nl ondersteunt hiermee werkgevers met heldere communicatie op de werkvloer en naar klanten. Ook helpt de site bij het selecteren van cursusaanbod. Werkgevers vinden op de site informatie die hen verder brengt. Deze informatie is van allerlei organisaties die ervaring hebben op dit gebied. Werkgevers kunnen de materialen downloaden en gebruiken.  

Jonne Groot, projectleider Tel mee met Taal, ministerie van OCW: "Voor werkgevers die zoeken naar informatie over basisvaardigheden bij hun werknemers is er nu één plek, Taalwerkt.nl. Hier is de grote hoeveelheid informatie die er is overzichtelijk weergegeven. Ik denk en hoop dat www.taalwerkt.nl in de toekomst ook kan leiden tot het uitwisselen van kennis en ervaring tussen werkgevers. En dat werkgevers en werknemers met plezier en positiviteit aan de slag gaan met basisvaardigheden."

Bo Aarsbergen, projectleider Taalvriendelijkheid op de werkvloer, Expertisepunt Basisvaardigheden: Het investeren in basisvaardigheden loont. Maar, je wil als werkgever niet het wiel moeten uitvinden. Daarom is www.taalwerkt.nl precies wat je zoekt als je met basisvaardigheden op de werkvloer aan de slag wil. Hoe zit het met basisvaardigheden binnen mijn bedrijf? Hoe communiceer je duidelijk? Iedere branche heeft bijvoorbeeld zijn eigen woordenschat. Welke 500 woorden hebben ze bij jou op de werkvloer nodig om veilig te werken? Welke opleidingsmogelijkheden zijn er? Die informatie vind je op www.taalwerkt.nl

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.