Skip to main content

Op donderdag 4 november brachten Tel mee met Taal, FNV, Stichting Lezen en Schrijven en het Expertisepunt Basisvaardigheden een werkbezoek aan een NT1-klas van het ROC van Amsterdam/Flevoland. De klas bestaat uit een groep cursisten met elk hun eigen leerwens en hun eigen verhaal.

Vanuit Stichting Lezen en Schrijven zijn vijf Taalambassadeurs aanwezig. Dit zijn oud-cursisten die vandaag hun ervaringen met de klas en de gasten delen. Allemaal besloten ze op een moment in hun leven de sprong te wagen en zichzelf verder te ontwikkelen op het gebied van lezen en schrijven.  

De cursisten zijn blij dat ze elkaar weer in de klas mogen ontmoeten. Wanneer iedereen zit, spoort docente Romana de cursisten aan om hun verhalen te vertellen aan de gasten. De verhalen zijn stuk voor stuk aangrijpend en geven een waardevol inkijkje in het leven van deze inspirerende vrouwen. “Ik voelde me verloren in Coronatijd, maar dankzij Romana kreeg ik toch de energie om naar de les te komen.”

Motivatie

De motivaties om naar school te gaan zijn uiteenlopend. Vaak hebben de cursisten vroeger weinig tot geen onderwijs gehad, bijvoorbeeld doordat ze vaak met hun ouders heen en weer reisden tussen Nederland en het land van herkomst wat voor onregelmatig onderwijs zorgde. Of omdat ze achterin de klas werden gezet en de plantjes moesten watergeven. Desondanks willen een aantal graag een mbo-(vervolg)opleiding doen en doorleren om hun droombaan te krijgen. Helaas is dit niet mogelijk als je taalvaardigheid of vooropleiding onder het vereiste niveau zit. Andere redenen om naar school te gaan, zijn het hebben van schulden, eenzaamheid of niet kunnen meekomen in de maatschappij.  

Een aantal cursisten wisten vroeger niet dat ze meer moeite hadden met lezen en schrijven dan anderen. Zoals de aanwezige Taalambassadeur aangaf: “Ik functioneerde toch? Ik kon mijn naaipatronen en recepten lezen. Ik begreep niet dat ik een probleem had en ik zat niet de hele dag thuis.” Andere cursisten wisten wel dat ze een probleem hadden, maar ze konden niet achterhalen wat de oorzaak was. Ze kwamen niet (op tijd) op afspraken of gaven de verkeerde spullen mee aan hun kinderen: “Ik heb jarenlang andere spullen meegegeven aan mijn kinderen, omdat ik niet kon lezen. Ze hebben op school nooit tegen me gezegd dat ik het verkeerde meegaf.”  

Toeleiding

Toch liepen deze cursisten op een moment ergens tegenaan. Of deed een kans zich voor. Zo vond een van hen de brieven van de belastingdienst die ze niet kon lezen en kwam ze met hulp van een van de overblijfmoeders erachter dat haar man schulden had. Een ander las in de krant een advertentie waarin gratis lees- en schrijflessen werden aangeboden. En weer een ander las in een artikel het woord ‘kaper’ als ‘kapper’ en kwam er met hulp van de juf van haar zoon achter dat ze laaggeletterd was. Voor de cursisten is duidelijk dat hun omgeving ze te lang beschermd heeft. Ze zijn juist blij met die ene persoon die ze wees op hun 'tekortkomingen’ en dat er iets aan gedaan kon worden.    

De cursisten zijn elke dag blij dat ze de weg naar het ROC hebben gevonden. “Met deze lessen gaat er een wereld voor je open: iedereen hier is zelfstandig geworden.” Hun docente Romana heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Ze motiveert ze en geeft ze de ruimte om zich te ontplooien. Ze geven allemaal de voorkeur aan de lessen in een echt klaslokaal. Niet vanaf thuis achter een laptop. In de klas, met klasgenoten en een docent(e) die tijd voor hen heeft daar gaat hun voorkeur naar uit.

Op de vraag hoe de drempel lager gemaakt zou kunnen worden voor hen die ook taalles zouden willen, komt veel respons. Ieders drempel is immers anders. De brief van de gemeente Almere is in ieder geval niet onopgemerkt gebleven. Er ging een luid gejuich op wanneer de cursisten vertellen dat onderaan de brief van de gemeente stond ‘Moeite met lezen en schrijven? Bel …’.  

Het werkbezoek had een laagdrempelig en open karakter. De deelnemers kregen tijdens het bezoek de gelegenheid om hun vragen te stellen en in de pauze konden ze 1-op-1 in gesprek met de Taalambassadeurs en de cursisten. De deelnemers gaven aan dat het een waardevolle dag was en ze waren dankbaar dat de cursisten hun ervaringen met hen wilden delen: “Jullie verhalen hebben me erg aangegrepen.”   

Voor meer informatie over het werkbezoek kunt u contact opnemen met Romana Fronczek, romanafronczek@lezenenschrijven.nl

Heb je ook expertise te delen met het werkveld? Neem dan contact op met info@basisvaardigheden.nl om de mogelijkheden te bespreken.

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.