Skip to main content

Hoe herken je beperkte basisvaardigheden zoals moeite met lezen, schrijven en digitale vaardigheden? En hoe maak je dit bespreekbaar als sociaal werker? In dit webinar gaan we in op de rol van de sociaal werker bij het herkennen, benaderen en doorverwijzen van mensen met beperkte basisvaardigheden.

In Nederland zijn maar liefst 2,5 miljoen mensen laaggeletterd, daarvan zijn 2,1 miljoen mensen ook laaggecijferd. Dit gaat vaak samen met beperkte digitale vaardigheden. 

Met ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers bespreken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedereen volwaardig mee kan doen in de samenleving. We bespreken inzichten uit het onderzoek van Panteia. En we laten zien hoe op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen studenten in gesprek leren gaan met laaggeletterden in een veilige virtuele omgeving.

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.