Skip to main content

Eind mei kende het programma Tel Mee met Taal subsidies toe aan zeven experimenten om de basisvaardigheden van mensen versterken. De toekenning is gebaseerd op inhoudelijk advies van een onafhankelijke onderzoekscommissie van het Expertisepunt Basisvaardigheden.

Daarmee is de uitkomst bekend van de subsidieronde die het actieprogramma Tel mee met taal (TMMT) in januari opende. Voor subsidie kwamen experimenten initiatieven in aanmerking om laaggeletterden beter te bereiken, zodat ze een cursus gaan doen om hun basisvaardigheden te versterken. Ook experimenten om de kwaliteit van de cursussen taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden te verbeteren konden op de regeling een beroep doen. Aanvragen moesten voor 1 maart 2021 zijn ingediend. 

Lees meer over de zeven gehonoreerde aanvragen op movisie.nl/basisvaardigheden

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.