Skip to main content

Veel organisaties houden zich bezig met basisvaardigheden. Vanuit het expertisepunt willen we verbinding leggen tussen organisaties en de professionals die werken aan basisvaardigheden. Daarom stellen we elke maand iemand uit het werkveld voor. Deze maand maken we kennis met Lidy Hampsink Aalfs.

Kort voorstellen

  • Naam: Lidy Hampsink-Aalfs 
  • Actief in regio: Vooral in het Noorden en Oosten van het land. 
  • Actief als: organisatie-adviseur en procesbegeleider op gebied van meedoen en ontwikkelen voor mensen met weinig theoretische schoolopleiding. 
  • Betrokken bij curatie. www.kanz-advies.nl

Wat motiveert je om aan de slag te gaan met basisvaardigheden? 

Basiswaarde is voor mij: gelijke kansen. Al bijna mijn hele werkzame leven werk ik met en voor mensen die net een extra steuntje nodig hebben om ‘lekker’ mee te doen. Met ‘lekker’ meedoen bedoel ik hun eigen gevoel van ‘er toe doen, erbij horen’. 

Wat is je grootste struikelblok / uitdaging geweest?  

Ik kom er steeds meer achter dat het grote struikelblok was en is dat organisaties (lees: organisaties die als opdracht hebben om laaggeletterdheid aan te pakken) vaak te snel willen. We denken te vaak in moeten en aanbod, terwijl de persoon om wie het gaat tijd nodig heeft om te erkennen dat hij/zij iets lastig vindt. Deze persoon heeft vaak tijd en echt begrip nodig om hulp toe te laten. Een stap verder naar competentie-ontwikkeling is een volgend doel. 

Ook voor organisaties waar deze mensen al komen gaat het te snel. Professionals moeten én herkennen én bespreken én een aanbod onder de aandacht brengen. Dit schrikt af. Laat het eerst bij herkennen, zodat de mensen op een passende manier geholpen kunnen worden. 

Wat gaf jou een 'tsjakka' gevoel? 

Gesprekken die ik gevoerd heb met mensen uit de doelgroep. Insteek van die gesprekken was niet ‘basisvaardigheden’, maar meedoen en erbij horen. Wat zien zij? Wat hebben zij nodig? 

Samen met twee experts ouderbetrokkenheid heb ik gesprekken met ouders gevoerd. Vanuit die invalshoek: meedoen en erbij horen. Op deze manier kwam de behoefte en motivatie van ouders naar boven. Die ouders nodig hebben om zich prettig te voelen in relatie tot de schoolperiode van hun kinderen. 

Ook de gesprekken die ik voer met praktisch opgeleide werkende leden van de FNV. Wat hebben zij nodig om erbij te horen?  

De gesprekken met de ‘doelgroep’ zijn een begin en deze mensen blijven betrokken bij verdere ontwikkeling. 

Heb je een droom die je nog graag zou willen verwezenlijken? Welke is dat? Wat heb je daarvoor nodig?  

Onlangs had ik een interessant gesprek met De Geluksacademie. Uitgangspunt is dat iedereen zelf bepaalt wat geluk voor hem/haar is. We kwamen er achter dat het beheersen van voldoende basisvaardigheden vaak helpt om iemand beter uit de verf te laten komen. 

Ik zou graag onderzoeken of via de zoektocht naar geluk nog meer mensen gemotiveerd raken om hun basisvaardigheden te ontwikkelen.  

Welke tip wil je anderen meegeven? 

Laat het uitgangspunt altijd meedoen zijn. Ook als iemand nog hulp nodig heeft, kan deze al wel meedoen. Het begint dan met een respectvolle benadering door de omgeving. Doe niet iets voor iemand, maar met iemand.  

En laat de doelgroep zelf bepalen wat voor hem/haar meedoen betekent.

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.