Skip to main content

Veel organisaties houden zich bezig met basisvaardigheden. Vanuit het expertisepunt willen we verbinding leggen tussen organisaties en de professionals die werken aan basisvaardigheden. Daarom stellen we elke maand iemand uit het werkveld voor. Deze maand maken we kennis met Gera de Vries.

Kort voorstellen 

  • Naam: Gera de Vries
  • Actief in regio: landelijk
  • Actief als: beleidsmaker/coördinator Taalakkoord bij de Leerwerkloketten. 
  • Betrokken bij: curatie
  • Website: taalakkoord.leerwerkloket.nl

Wat motiveert je om aan de slag te gaan met basisvaardigheden?

Goede basisvaardigheden zijn van groot belang als je je leven lang wilt blijven ontwikkelen (LLO). Dat geldt voor iedereen die werkt, die wil werken of die gewerkt heeft. 

Wat is je grootste struikelblok / uitdaging geweest? 

Het thema basisvaardigheden bij professionals tussen de oren knopen. Als je een leerwerktraject start om iemand in een nieuwe baan te plaatsen: check dan of de basisvaardigheden in orde zijn. Dat iemand ook duurzaam aan de slag kan gaan. 

Weet je nog niet genoeg over basisvaardigheden? Dan zijn er bij de Leerwerkloketten professionals die je kunnen helpen bij bewustwording. Bij jezelf, bij je collega’s, bij de kandidaten en bij andere professionals. Er is altijd een traject bij een taalpartner dat past bij de vraag.

Wat was voor jou een bijzonder moment?

Bij iedere bijeenkomst die we de afgelopen jaren organiseerden met regionale partners was er wel een bijzonder moment. Er blijft altijd wel een zin hangen uit een gesprek met een werknemer of werkgever, die ik op een later moment weer in kan zetten. En dat hoeft niet eens een gesprek te zijn tijdens een bijeenkomst. 

Ik herinner me een gesprek met een dame van de catering van een bijeenkomst in Limburg. We raakten in gesprek over het thema van die middag. Zij viel niet in de categorie laaggeletterden. Zij voelde zich soms niet op haar gemak bij mensen die meer woorden beschikbaar hebben om een gevoel uit te drukken. Toen dacht ik: wat maken we het elkaar soms moeilijk in gesprekken en geschreven tekst. Alleen om te laten zien wat we allemaal in huis hebben. Daar sluit je, onbedoeld, mensen mee buiten. Niet alleen op verjaardagen, maar zeker ook op de werkvloer. 

Ik trap zelf ook in die valkuil. Soms is het ook gewoon heerlijk om te zeggen dat iets ‘stom’ is, in plaats van om de hete brij heen te draaien!

Heb je een droom die je nog graag zou willen verwezenlijken? Welke is dat? Wat heb je daarvoor nodig?

Dat we niemand meer hoeven uit te leggen dat het geen schande is om te zeggen dat je iets niet goed kunt. En dat alles wat er wordt gedaan op gebied van basisvaardigheden en LLO voor iedereen goed toegankelijk is. Daarvoor is het nodig dat alle subsidies en financiële regelingen niet versnipperd en tijdelijk worden aangeboden. Want het is nodig dat alle werkgevers en werknemers er gebruik van kunnen maken. 

Welke tip wil je anderen meegeven?

Hou vol! Bij iedere ontmoeting plant je een zaadje over dit onderwerp. En krijg je niet meteen een reactie, dan zal er ook altijd iemand zijn bij wie het later opvalt dat een collega, vriend of ouder iets niet kan, waarvan jij dacht dat iedereen dat zou moeten kunnen.
 

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.