Skip to main content

Binnen de Tel mee met Taal-regeling van 2022 kan je nu subsidie aanvragen voor experimenten. Maar hoe werkt dat?

De subsidie wordt gegeven aan experimenten die met vernieuwende activiteiten in de praktijk worden ontwikkeld en worden uitgeprobeerd. De experimenten moeten ook bijdragen aan het beter bereiken van Nederlandse laaggeletterden. Zodat zij worden doorverwezen naar cursussen waar zij hun taalvaardigheden, rekenvaardigheden of digitale vaardigheden kunnen verbeteren. Het gaat dus vooral om het vinden, motiveren en doorverwijzen naar (curus)aanbod van volwassenen met beperkte basisvaardigheden.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) toetst de aanvragen eerst op volledigheid. Dat wil zeggen de aanwezigheid van alle noodzakelijke documenten. Daarna beoordeelt de beoordelingscommissie van het Expertisepunt Basisvaardigheden de kwaliteit. De beoordelingscommissie geeft haar beoordeling als advies aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De minister van OCW neemt het uiteindelijke besluit op de subsidieaanvraag.

Meer weten?

Terug naar boven

Op de hoogte blijven?

Heb je interesse in meer informatie over basisvaardigheden? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.