Over ons


Het Expertisepunt Basisvaardigheden is een initiatief van Movisie en Stichting Lezen en Schrijven, en wordt mogelijk gemaakt door het programma ‘Tel mee met Taal’, een initiatief van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS.

Onze missie
Samen zorgen we ervoor dat iedere laaggeletterde kan meedoen in de samenleving.

Wij wijzen de weg als onafhankelijke verbinder van kennis, kunde en netwerk gericht op versterking van basisvaardigheden.

Wat is ons doel?
In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen boven de zestien jaar moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Vanwege het grote aantal en de diversiteit aan organisaties is er veel aanbod van cursussen en projecten.

Daarom hebben Movisie en Stichting Lezen en Schrijven een centraal punt opgezet waar kennis, kunde en netwerk samenkomen. Het Expertisepunt Basisvaardigheden stimuleert kennisuitwisseling en ondersteunt en verbindt organisaties. Ook laten we extra onderzoek uitvoeren naar kennisleemtes en vraagstukken die relevant zijn voor het werkveld. Zo kunnen organisaties hun samenwerking verbeteren en het werkveld op zowel landelijk als lokaal niveau professionaliseren.

Vacature Senior onderzoeker
Movisie zoekt een ervaren onderzoeker op het thema laaggeletterdheid/ basisvaardigheden. Vind jij het interessant om grote programma’s en projecten te ontwikkelen en uit te rollen, om hiermee de sociale basis te verstevigen? Dan heeft Movisie de baan voor jou!