Werken aan verbinding en effectieve aanpak laaggeletterdheid


Op 29 oktober 2020 maakte het Expertisepunt Basisvaardigheden een voortvarende start met een drukbezochte lanceringsbijeenkomst. Het expertisepunt wil de samenwerking tussen partijen in het veld van basisvaardigheden verbeteren en de effectiviteit van ondersteuningsprogramma’s voor laaggeletterden helpen vergroten. Hoe gaat het expertisepunt te werk en welke stappen zijn inmiddels gezet?

Lees verder op de website van Movisie.