Coronavirus en lessen op locatie


Vanaf 28 april zijn de regels en voorwaarden voor onderwijs op locatie verduidelijkt. Deze voorwaarden gelden voor mensen die werken aan hun basisvaardigheden.

Voor alle fysieke lessen gelden de basisregels:

  • Houd 1,5 meter afstand
  • Was vaak en goed uw handen.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Voor formeel aanbod: (erkend door de overheid)

  • De lessen mogen gegeven worden op besloten plaatsen (bijvoorbeeld: bedrijven, kantoren) en op publieke plaatsen (bijvoorbeeld: de eigen leslocatie, buurthuizen).
  • Studenten mogen 1 dag per week naar school.
  • Voor kwetsbare studenten mag de les ook verdeeld worden over 2 dagdelen in die week.
  • De aanbieders mogen zelf bepalen wie er wanneer les volgen.

Voor non-formeel aanbod: (overige opleidingen)

  • De lessen mogen op besloten plaatsen gegeven worden (bijvoorbeeld: bedrijven en kantoren).
  • Er is nog niet bepaald dat de lessen op een publieke plaats mogen plaatsvinden.

Voor meer informatie verwijzen we naar: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/coronavirus-en-volwasseneneducatie