Trefwoorden index
Nieuwsbrief

Welkom

Welkom op de vernieuwde website Basisvaardigheden.nl. Deze website is een kennisplatform en bundelt expertise op het gebied van basisvaardigheden.

Basisvaardigheden
In lijn met het overheidsbeleid richt de website zich in eerste instantie op de basisvaardigheden taal, reken en digitale vaardigheden. In de toekomst kan het ook gaan om gezondheidsvaardigheden of financiële vaardigheden.

Doelgroep
De vernieuwde website  richt zich op professionals die werken met en voor laagopgeleide volwassenen. Het kan gaan om onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders of docenten.

Kennisbank en platform
Behalve als kennisbank wil de vernieuwde website ook een platform bieden voor professionals en andere geïnteresseerden die kennis willen opdoen en delen met anderen.  Middels een uploadfunctie kunnen bezoekers relevante documenten aanbieden en relevante bijeenkomsten en congressen aanmelden voor vermelding in de agenda.  De nieuwsbrief zorgt ervoor dat bezoekers worden geattendeerd op nieuwe inhoud.

Databank
Het onderdeel Kennisbank Basisvaardigheden biedt een databank van publicaties en documenten, gedocumenteerd per (basis)vaardigheid. U kunt vrij zoeken binnen de databank of uw profiel specificeren, waarna specifieke zoekresultaten zichtbaar worden.
Het onderdeel Opbrengsten Kenniskring bundelt de producten die zijn ontwikkeld door  de Kenniskring NT1, een binnen het Aanvalsplan Laaggeletterdheid opgezet netwerk van experts die met elkaar kennis en expertise op het gebied van laaggeletterdheid ontwikkelen.

Vragen, opmerkingen of ideeën?
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën over de werking en inhoud van Basisvaardigheden.nl? Vul dan het formulier in onder contact.

Ga naar de Kennisbank