Wat is ons doel?


In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen boven de zestien jaar moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Vanwege het grote aantal en de diversiteit aan organisaties is er veel aanbod van cursussen en projecten.

Daarom hebben Movisie en Stichting Lezen en Schrijven een centraal punt opgezet waar kennis, kunde en netwerk samenkomen. Het Expertisepunt Basisvaardigheden stimuleert kennisuitwisseling en ondersteunt en verbindt organisaties. Ook laten we extra onderzoek uitvoeren. Zo kunnen organisaties hun samenwerking verbeteren en het werkveld op zowel landelijk als lokaal niveau professionaliseren.