Nieuwe subsidiedeadlines in juni


In juni kan je weer aanvragen indienen voor subsidie. Lees hier welke subsidies er zijn.

Werkgevers

Per 1 juni opent een nieuw tijdvak van de SLIM-regeling; de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen. Samenwerkingsverbanden en Grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector kunnen in dit tijdvak een aanvraag indienen. Aanvragen kan tot en met 30 juni 2021 17:00 uur. Aanvragen kan hier.

Vanuit de Subsidieregeling Tel mee met Taal was dit jaar eenmalig extra geld beschikbaar voor laaggeletterde werknemers, waardoor er in totaal voor 8,8 miljoen euro kon worden aangevraagd voor deze doelgroep. Veel organisaties maakten hiervan gebruik, maar er is nog ruim 3 miljoen euro over. Van 1 juni tot en met 30 juni 2021 kan op deze pagina subsidie worden aangevraagd voor werkgevers. Meer informatie kun je hier vinden.

Onderwijs

Van 1 juni tot en met 30 juni is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de regeling Regionaal Investeringsfonds (RIF) MBO. Het doel van deze regeling is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Aanvragen kan bij DUS-i.

Gezondheidsprofessionals

Tot 22 juni is het mogelijk om een subsidie aan te vragen bij ZonMW voor ‘Projectideeën – Onderbouwen en verbeteren multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici’. De subsidie kan ingezet worden om als nieuw of bestaand samenwerkingsverband de meest optimale zorg voor de zorgvrager te bieden, zodat er verbetering is op een breed domein zoals (lichamelijk) functioneren, participatie in de maatschappij, langer thuis kunnen wonen, zelfmanagement/zelfredzaamheid en leefstijl. Aanvragen kan hier.

Gemeenten

bij het A&Ofonds is het tot en met 31 juli mogelijk om een aanvraag te doen voor de Stimuleringsregeling of StimuleringsregelingPLUS. Projecten komen in aanmerking als zij gericht zijn op het in de praktijk aanleren van nieuwe vaardigheden, houding en gedrag die nodig zijn voor de wendbaarheid en vitaliteit van de medewerker en de gemeentelijke organisatie. In dit tweede tijdvak staat onder andere het thema Leren en ontwikkelen en loopbaanontwikkeling centraal. Meer informatie kun je hier vinden.