Werken met Taal. Bestrijding van laaggeletterdheid door sectoren en bedrijven.

Datum: 01 september 2010

Kwalitatief onderzoek naar de inspanningen die landelijke sociale partners, sectoren en bedrijven leveren om laaggeletterdheid onder werkenden aan te pakken.