Werk maken van scholing, advies over de postinitiële scholingsmarkt

Datum: 01 april 2012

Advies waarin de SER ingaat op de postinitiële scholingsmarkt (d.w.z. de markt voor aanvullende scholing van werkenden en werkzoekenden).

Het belang van scholing (‘leven lang leren’) neemt volgens de SER toe. Werkenden zullen zich veel meer dan vroeger moeten blijven scholen tot op hogere leeftijd; zowel om hun functie of beroep productief uit te blijven oefenen als om wendbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Werkzoekenden hebben meer kans om aan de slag te komen als zij adequaat geschoold zijn. De scholingsmarkt functioneert in het algemeen behoorlijk, maar moet wel toekomstgerichter.

  • Jaartal: 2012