Voorbeeld cao-afspraak over aanpak laaggeletterdheid

Datum: 01 januari 2008

De Stichting van de Arbeid heeft een voorbeeld cao-tekst opgesteld die bedrijven/bedrijfstakken kunnen gebruiken om afspraken in hun cao op te nemen over terugdringing van laaggeletterdheid onder werkenden.