Tool: Taal op de werkvloer thema 3: Van offerte naar cursus opzet traject

Datum: 01 januari 2013

Thema 3: Van offerte naar cursusopzet voortraject geeft tips om draagvlak te creëren voor een scholingstraject binnen een bedrijf en adviezen hoe je scholing op de werkvloer organiseert en met welke fysieke en sociale kenmerken van de organisatie, je rekening moet houden. Ook relevant voor een scholingstraject is om de juiste doelen te formuleren, waarin wordt verwoord wat ieders rol is en wat het doel is van de scholing en hierbij de vraag achter de vraag te achterhalen. Waar zitten de knelpunten nu precies? Verder is er een kaart die aanwijzingen bevat over het opstellen van een curriculum, een opzet voor de training. Dit begint met een grof curriculum en wordt verfijnd met details in het fijne curriculum. Tot slot zijn er tips voor ondersteuning bij functiegerichte opleidingen, maar ook voor mbo-opleidingen.

CINOP heeft samen met Taalvakwerk in het kader van het Aanvalsplan een tool ontwikkeld om docenten te ondersteunen die scholing in basisvaardigheden, specifiek taal, uitvoeren op de werkvloer. De tool bestaat uit losse kaarten en is opgebouwd rond vijf thema’s: algemene achtergronden en kaders, het verwerven van een opdracht, het ontwikkelen van contextrijk aanbod, intake en toetsing en tenslotte de uitvoering. Binnen elk thema komen verschillende onderwerpen aan de orde zoals de praktijk als leeromgeving, vraaggericht werken, afstemming met leidinggevenden op de werkvloer en rapportage. De tool is een praktisch instrument: een korte beschrijving van het thema, tips, relevante websites en materialen en altijd een kort beschrijving van een good practice.

  • Bron:
  • CINOP
  • Taalvakwerk
  • Jaartal: 2013