Tool: Taal op de werkvloer thema 2: Voortraject benaderen van bedrijven, acquisitie offreren

Datum: 01 januari 2013

Thema 2 Voortraject: benaderen van bedrijven, acquisitie, offreren geeft adviezen m.b.t. acquisitie, netwerken, pr- en marketingmateriaal. Verder worden er tips genoemd voor het gesprek met de opleidingscoördinator van een bedrijf dat geïnteresseerd is in taalscholing van de medewerkers. Ook wordt er aandacht besteed aan het in kaart brengen van de doelgroep. Tot slot volgt er informatie over de activiteiten na afloop van een gesprek, zoals het opstellen van een gespreksverslag, offerte, prijsstelling en nabellen.

CINOP heeft samen met Taalvakwerk in het kader van het Aanvalsplan een tool ontwikkeld om docenten te ondersteunen die scholing in basisvaardigheden, specifiek taal, uitvoeren op de werkvloer. De tool bestaat uit losse kaarten en is opgebouwd rond vijf thema’s: algemene achtergronden en kaders, het verwerven van een opdracht, het ontwikkelen van contextrijk aanbod, intake en toetsing en tenslotte de uitvoering. Binnen elk thema komen verschillende onderwerpen aan de orde zoals de praktijk als leeromgeving, vraaggericht werken, afstemming met leidinggevenden op de werkvloer en rapportage. De tool is een praktisch instrument: een korte beschrijving van het thema, tips, relevante websites en materialen en altijd een kort beschrijving van een good practice.

  • Bron:
  • CINOP
  • Taalvakwerk
  • Jaartal: 2013