Regeling Taalakkoorden Actielijn 2 Tel mee met Taal

Datum: 01 september 2016

"Op 9 september 2016 is de nieuwe regeling Taalakkoorden die bij Actielijn 2 van het programma Tel mee met Taal hoort, gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze regeling wordt in 2017 maximaal €2.6 miljoen beschikbaar gesteld en in 2018 maximaal €2.1 miljoen.

 

Werkgevers kunnen een subsidie aanvragen voor taaltrajecten voor werknemers die laaggeletterd zijn. Ook kunnen samenwerkingsverbanden op lokaal of regionaal niveau subsidie aanvragen voor taaltrajecten. Hierbij geldt een subsidieplafond per aanvraag van €50.000, waarbij de subsidie maximaal 67% van de subsidiabele kosten bedraagt. De subsidie is bedoeld voor trajecten die niet onder de WEB of Inburgering vallen. Vanaf 1 januari 2017 tot 30 juni 2017 kunnen de aanvragen voor 2017 worden ingediend."