Handreiking Taal en veiligheidsrisico’s

Datum: 01 januari 2014

Handreiking om taalproblemen als oorzaak van onveilige situaties op de werkvloer aan te pakken.

De handreiking Taal en veiligheidsrisico’s bevat praktische oplossingen voor situaties waarin taal een veiligheidsrisico vormt. De handreiking is bedoeld als ondersteuning voor werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers van sectoren en branches die een arbocatalogus willen maken of uitbreiden. De oplossingen die de handreiking biedt, kunnen helpen bij het treffen van maatregelen in de eigen sector of branche.