'Basisvaardigheden in Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen'

Datum: 01 november 2013

De productschappen hebben a-advies en Basis & Beleid gevraagd onderzoek te doen naar laaggeletterdheid in de Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het doel van het onderzoek is na te gaan welke knelpunten werkgevers en medewerkers in deze sectoren ervaren als gevolg van beperkte vaardigheden.

Wat zijn de schadelijke gevolgen hiervan, wat is de urgentie voor werkgevers en medewerkers, en wat is de bereidheid om hierin te investeren?

De productschappen hebben a-advies en Basis & Beleid gevraagd onderzoek te doen naar laaggeletterdheid in de Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Het doel van het onderzoek is na te gaan welke knelpunten werkgevers en medewerkers in deze sectoren ervaren als gevolg van beperkte vaardigheden.

Wat zijn de schadelijke gevolgen hiervan, wat is de urgentie voor werkgevers en medewerkers, en wat is de bereidheid om hierin te investeren?

A-advies en Basis & Beleid hebben bestaand onderzoek geanalyseerd en gesprekken gevoerd met sociale partners, de Stichting van de Arbeid, Stichting Lezen & Schrijven, werkgevers en (laaggeletterde) medewerkers.