Arbeidsmarktreserves. Een verkenning van vaardigheden en deelname aan leven lang leren

Datum: 01 december 2011

Analyse van de kennis en competenties van de drie doelgroepen die de voornaamste arbeidsmarktreserves vormen (niet-participerenden, deeltijders en 50-plussers) en hun toegang tot en deelname aan een leven lang leren.

De data die zijn gebruikt voor deze analyse, zijn verzameld uit het ALL-onderzoek.

  • Jaartal: 2011