Aanpak van laaggeletterdheid door sociale partners in het bedrijfsleven

Datum: 01 september 2011

De High Level Expert Group on Literacy van de Europese Unie heeft verschillende organisaties en deskundigen op het gebied van laaggeletterdheid gevraagd naar hun visie op en aanpak van laaggeletterdheid.

Deze informele inventarisatie kan de expertgroep behulpzaam zijn bij de werkzaamheden. Desgevraagd hebben sociale partners hun visie geformuleerd op de aanpak van laaggeletterdheid in het bedrijfsleven en de manier waarop zij uitvoering geven aan de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Laaggeletterdheid 2007 – 2015.