Tips, goede voorbeelden

maandag, 01 juni 2015

Taallessen voor medewerkers afvalinzamelaar ACV

 • Interview met beschrijving van aanpak afvalverzamelaar ACV om werknemers te ondersteunen in digitaal communiceren.

woensdag, 01 april 2015

Investeren in taal levert veel op! Drie businesscases voor groepsgericht taalonderwijs in de schoonmaakbranche

 • De rapportage "Investeren in taal levert veel op!" van Capgemini Consulting laat drie businesscases zien voor groepsgericht taalonderwijs in de schoonmaakbranche.

woensdag, 01 april 2015

Investeren in taal levert veel op! Drie businesscases voor groepsgericht taalonderwijs in de schoonmaakbranche.

 • "De rapportage ""Investeren in taal levert veel op!"" van Capgemini Consulting laat drie businesscases zien voor groepsgericht taalonderwijs in de schoonmaakbranche.

donderdag, 01 mei 2014

Aanpak laaggeletterdheid in bedrijven (bestemd voor werkgevers en branches)

 • Artikel dat dieper ingaat op de verschillende aspecten van laaggeletterdheid in bedrijven.

donderdag, 01 mei 2014

Aanpak laaggeletterdheid in bedrijven (bestemd voor OR’en)

 • Artikel dat dieper ingaat op de verschillende aspecten van laaggeletterdheid.

dinsdag, 01 januari 2013

Tool: Taal op de werkvloer thema 2: Voortraject benaderen van bedrijven, acquisitie offreren

 • Thema 2 Voortraject: benaderen van bedrijven, acquisitie, offreren geeft adviezen m.b.t. acquisitie, netwerken, pr- en marketingmateriaal. Verder worden er tips genoemd voor het gesprek met de opleidingscoördinator van een bedrijf dat geïnteresseerd is in taalscholing van de medewerkers. Ook wordt er aandacht besteed aan het in kaart brengen van de doelgroep. Tot slot volgt er informatie over de activiteiten na afloop van een gesprek, zoals het opstellen van een gespreksverslag, offerte, prijsstelling en nabellen.

dinsdag, 01 januari 2013

Tool: Taal op de werkvloer thema 3: Van offerte naar cursus opzet traject

 • Thema 3: Van offerte naar cursusopzet voortraject geeft tips om draagvlak te creëren voor een scholingstraject binnen een bedrijf en adviezen hoe je scholing op de werkvloer organiseert en met welke fysieke en sociale kenmerken van de organisatie, je rekening moet houden. Ook relevant voor een scholingstraject is om de juiste doelen te formuleren, waarin wordt verwoord wat ieders rol is en wat het doel is van de scholing en hierbij de vraag achter de vraag te achterhalen. Waar zitten de knelpunten nu precies? Verder is er een kaart die aanwijzingen bevat over het opstellen van een curriculum, een opzet voor de training. Dit begint met een grof curriculum en wordt verfijnd met details in het fijne curriculum. Tot slot zijn er tips voor ondersteuning bij functiegerichte opleidingen, maar ook voor mbo-opleidingen.

dinsdag, 01 januari 2013

Tool: Taal op de werkvloer thema 4: Intake, toetsen, beoordelen en begeleiden

 • Thema 4: Intake, toetsen, beoordelen en begeleiden geeft informatie over hoe je een intake en taalassessment uitvoert bij deelnemers aan een scholingstraject. Ook moeten tussentijdse vorderingen bijgehouden worden, bijvoorbeeld door een tussentijdse meting of een portfolio. De vorderingen worden in een rapportage verwoord voor de opdrachtgever en de deelnemer zelf.

dinsdag, 01 januari 2013

Tool: Taal op de werkvloer thema 5: De uitvoering

 • Thema 5: De uitvoering geeft tips over contact met de opdrachtgever, voorafgaande en tijdens het scholingstraject. Maar ook aan het eind, de afronding en evaluatie. Ook bevat de tool een kaart over flexibiliteit waarin dieper wordt ingegaan op manier om je flexibel op te stellen, in uiteenlopende organisaties met verschillende culturen zonder de eigen professionaliteit uit het oog te verliezen.

dinsdag, 01 september 2009

Rapport ‘Scan (op) Basisvaardigheden'

 • "Philips en CINOP ontwikkelden samen de 'Scan (op) Basisvaardigheden', een enquete voor medewerkers binnen Philips.

dinsdag, 01 januari 2008

Voorbeeld cao-afspraak over aanpak laaggeletterdheid

 • De Stichting van de Arbeid heeft een voorbeeld cao-tekst opgesteld die bedrijven/bedrijfstakken kunnen gebruiken om afspraken in hun cao op te nemen over terugdringing van laaggeletterdheid onder werkenden.