Scholing basisvaardigheden in bedrijven (incl. rendement , onderzoek)

woensdag, 01 april 2015

Investeren in taal levert veel op! Drie businesscases voor groepsgericht taalonderwijs in de schoonmaakbranche

 • De rapportage "Investeren in taal levert veel op!" van Capgemini Consulting laat drie businesscases zien voor groepsgericht taalonderwijs in de schoonmaakbranche.

donderdag, 01 januari 2015

Intentieverklaring Wij zetten in op taal

 • De ondertekenaars van het Taalakkoord willen taal op de werkvloer stimuleren met concrete acties en sporen andere bedrijven in Nederland aan zich aan te sluiten bij het Taalakkoord.

dinsdag, 01 januari 2013

Tool: Taal op de werkvloer thema 1: Visie en kader

 • In thema 1: Visie en kader wordt beschreven wat laaggeletterdheid inhoudt en wordt specifiek ingegaan op laaggeletterdheid in bedrijven. Verder wordt benoemd wat redenen van bedrijven zijn om scholing op de werkvloer aan te pakken en factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van scholing op de werkvloer. Ook worden de verschillende soorten trajecten voor scholing op de werkvloer toegelicht.

dinsdag, 01 januari 2013

Tool: Taal op de werkvloer thema 2: Voortraject benaderen van bedrijven, acquisitie offreren

 • Thema 2 Voortraject: benaderen van bedrijven, acquisitie, offreren geeft adviezen m.b.t. acquisitie, netwerken, pr- en marketingmateriaal. Verder worden er tips genoemd voor het gesprek met de opleidingscoördinator van een bedrijf dat geïnteresseerd is in taalscholing van de medewerkers. Ook wordt er aandacht besteed aan het in kaart brengen van de doelgroep. Tot slot volgt er informatie over de activiteiten na afloop van een gesprek, zoals het opstellen van een gespreksverslag, offerte, prijsstelling en nabellen.

dinsdag, 01 januari 2013

Tool: Taal op de werkvloer thema 3: Van offerte naar cursus opzet traject

 • Thema 3: Van offerte naar cursusopzet voortraject geeft tips om draagvlak te creëren voor een scholingstraject binnen een bedrijf en adviezen hoe je scholing op de werkvloer organiseert en met welke fysieke en sociale kenmerken van de organisatie, je rekening moet houden. Ook relevant voor een scholingstraject is om de juiste doelen te formuleren, waarin wordt verwoord wat ieders rol is en wat het doel is van de scholing en hierbij de vraag achter de vraag te achterhalen. Waar zitten de knelpunten nu precies? Verder is er een kaart die aanwijzingen bevat over het opstellen van een curriculum, een opzet voor de training. Dit begint met een grof curriculum en wordt verfijnd met details in het fijne curriculum. Tot slot zijn er tips voor ondersteuning bij functiegerichte opleidingen, maar ook voor mbo-opleidingen.

dinsdag, 01 januari 2013

Tool: Taal op de werkvloer thema 4: Intake, toetsen, beoordelen en begeleiden

 • Thema 4: Intake, toetsen, beoordelen en begeleiden geeft informatie over hoe je een intake en taalassessment uitvoert bij deelnemers aan een scholingstraject. Ook moeten tussentijdse vorderingen bijgehouden worden, bijvoorbeeld door een tussentijdse meting of een portfolio. De vorderingen worden in een rapportage verwoord voor de opdrachtgever en de deelnemer zelf.

dinsdag, 01 januari 2013

Tool: Taal op de werkvloer thema 5: De uitvoering

 • Thema 5: De uitvoering geeft tips over contact met de opdrachtgever, voorafgaande en tijdens het scholingstraject. Maar ook aan het eind, de afronding en evaluatie. Ook bevat de tool een kaart over flexibiliteit waarin dieper wordt ingegaan op manier om je flexibel op te stellen, in uiteenlopende organisaties met verschillende culturen zonder de eigen professionaliteit uit het oog te verliezen.

donderdag, 01 september 2011

Aanpak van laaggeletterdheid door sociale partners in het bedrijfsleven

 • De High Level Expert Group on Literacy van de Europese Unie heeft verschillende organisaties en deskundigen op het gebied van laaggeletterdheid gevraagd naar hun visie op en aanpak van laaggeletterdheid.

woensdag, 01 september 2010

Werken met Taal. Bestrijding van laaggeletterdheid door sectoren en bedrijven.

 • Kwalitatief onderzoek naar de inspanningen die landelijke sociale partners, sectoren en bedrijven leveren om laaggeletterdheid onder werkenden aan te pakken.

maandag, 01 februari 2010

Monitor aanpak laaggeletterdheid in bedrijven 2008 - 2009

 • Monitor dat een beeld schetst van de manier waarop laaggeletterdheid de afgelopen jaren in een aantal sectoren is aangepakt, al dan niet succesvol.

dinsdag, 01 april 2008

Laaggeletterdheid in de Sociale Werkvoorziening

 • Onderzoek dat laaggeletterdheid binnen de Sociale Werkvoorzieningbedrijven in kaart brengt om zo een integrale, meer doelgerichte aanpak van laaggeletterdheid in de sociale werkvoorzieningbedrijven mogelijk te maken.

woensdag, 01 maart 2006

Laaggeletterd in het werk. Een kwalitatief onderzoek naar lees-, schrijf- en rekentaken in de kenniseconomie.

 • Onderzoek waarin voor het eerst het probleem van laaggeletterdheid in bedrijven zichtbaar wordt gemaakt.