Overheidsbeleid

woensdag, 01 juni 2016

Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen

  • "De Commissie heeft een nieuwe en uitgebreide agenda voor vaardigheden voor Europa vastgesteld. Doel van de agenda is ervoor te zorgen dat mensen van jongs af aan een breed scala aan vaardigheden ontwikkelen en dat het menselijk kapitaal van Europa optimaal wordt benut, wat uiteindelijk de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, het concurrentievermogen en de groei in Europa ten goede zal komen.

     

donderdag, 01 januari 2015

Handreiking voor regiomanagers. Voor een succesvolle aanpak van laaggeletterdheid in de regio

  • Deze handreiking biedt regiomanagers een stappenplan voor het opzetten van een regionaal ‘Bondgenootschap voor geletterdheid’.

dinsdag, 11 september 2007

Convenant tussen werkgevers, werknemers en overheid Structurele aanpak laaggeletterdheid in de samenleving en het bedrijfsleven 2007 - 2015

  • Convenant dat op 11 september 2007 getekend werd door de Stichting van de Arbeid en de toenmalige ministeries van OCW, Sociale zaken en Jeugd en Gezin om laaggeletterdheid onder werkenden met 60% terug te brengen in 2015.