Verder met taal. Onderzoek naar het instrumentarium van de Stichting Lezen & Schrijven en de verantwoording van educatiegelden

Datum: 01 september 2016

De Stichting Lezen & Schrijven heeft zich als doel gesteld om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen en ondersteuning te bieden bij het organiseren van scholing. Vanuit die missie en visie is (o.a.) een instrumentarium ontwikkeld om zicht te krijgen om de omvang van het vraagstuk en om vorderingen in taal te kunnen vaststellen.

De Stichting Lezen & Schrijven heeft zich als doel gesteld om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen en ondersteuning te bieden bij het organiseren van scholing. Vanuit die missie en visie is (o.a.) een instrumentarium ontwikkeld om zicht te krijgen om de omvang van het vraagstuk en om vorderingen in taal te kunnen vaststellen.

De resultaten van het onderzoek naar het instrumentarium van de Stichting L&S en de verantwoordingseisen voor middelen voor volwasseneducatie zijn in deze rapportage vastgelegd. Verder bevat het rapport een beschrijving van het instrumentarium van de Stichting L&S, en komen de verantwoordingeisen voor gemeenten aan bod en de vraag in hoeverre het instrumentarium van de Stichting L&S daarbij kan helpen.