Toolkit ‘Tophits voor een succesvolle leeromgeving’. Succesfactoren en inspiratiebronnen voor leerprocessen van kwetsbare groepen

Datum: 01 juli 2005

In deze toolkit wordt op basis van praktijkgericht onderzoek beschreven hoe men in het land educatieve projecten voor kwetsbare groepen kan opzetten en realiseren. 

Hierbij is er aandacht voor de professionals zelf, de bouwstenen om een project op te zetten, de randvoorwaarden voor het slagen van het project en de do’s and don’ts voor succes. Ook is een aantal bestaande, inspirerende projecten beschreven.