Toolkit Intake NT2 Alfabetisering (TINA)

Datum: 01 februari 2010

Voor de intake van inburgeraars wordt op veel plaatsen de Toolkit Intake Wet inburgering (TIWi) van Bureau ICE gebruikt.

In de TIWi zit onder andere de toets Tempo Lezen, een onderdeel dat vaststelt of de inburgeraar voldoende gealfabetiseerd is. Maar wat gebeurt er daarna? In november 2009 bracht Bureau ICE daarom de TINA op de markt, een instrument dat kan worden ingezet voor inburgeraars die eerst een alfabetiseringstraject gaan volgen.