Raamwerk docent basisvaardigheden

Datum: 01 september 2015

"Het Raamwerk docent basisvaardigheden kan benut worden bij het opstellen van een curriculum voor opleiding en nascholing van docenten die in de volwasseneneducatie (ve) basisvaardigheden geven.

Opleidingen en nascholingen die gebaseerd zijn op dit Raamwerk, geven gemeenten houvast bij de inkoop van volwasseneneducatie van goede kwaliteit. Eveneens biedt het aanbieders van volwasseneneducatie houvast bij de werving en selectie van docenten.
Er bestaat nog geen opleiding of nascholing tot docent basisvaardigheden. Er zijn wel competentieprofielen voor docenten in de volwasseneneducatie, die betrekking hebben op onderdelen van de basisvaardigheden (NT2, NT1, rekenen). Deze competentieprofielen zijn echter niet op elkaar afgestemd, terwijl een docent
basisvaardigheden in de praktijk met leerders te maken heeft die vaak leervragen hebben op meerdere onderdelen van basisvaardigheden. Het Raamwerk voorziet daarom in een samenhangende presentatie van de benodigde competenties."