Kennis van de Nederlandse samenleving. Herziene eindtermen voor het examen

Datum: 01 december 2013

In dit document zijn de herziene eindtermen opgenomen voor het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) van het inburgeringsexamen Nederland.

Deze eindtermen zijn een herziening van de oorspronkelijke eindtermen die vanaf 1 januari 2007 gelden voor het inburgeringsexamen. De herziening zijn het gevolg van de gewijzigde Wet Inburgering waardoor de doelgroep van het inburgeringsexamen is veranderd en ook een verandering in de samenleving maakten een herziening hier en daar noodzakelijk.