Door dezelfde hoepel, maar op een eigen manier. In welke rol zijn taalvrijwilligers van toegevoegde waarde?

Datum: 01 december 2016

In dit artikel worden de verschillende rollen van een vrijwilliger in het  NT1/NT2-onderwijs beschreven. Dit artikel geeft meer informatie over het Erasmus+-project VIME waarin in verschillende Europese landen met verschillende partners wordt onderzocht in welke rollen een vrijwilliger een meerwaarde is voor een volwassen eerste- en/of tweedetaalleerder.

In dit artikel worden de verschillende rollen van een vrijwilliger in het  NT1/NT2-onderwijs beschreven. Dit artikel geeft meer informatie over het Erasmus+-project VIME waarin in verschillende Europese landen met verschillende partners wordt onderzocht in welke rollen een vrijwilliger een meerwaarde is voor een volwassen eerste- en/of tweedetaalleerder.

Opbrengsten van Erasmus+ VIME zullen onder meer zijn:
* Een model waarin voor zowel migranten als Nederlandssprekenden de rollen van vrijwilligers worden beschreven en de daarvoor verlangde competenties;
* Screeningsmiddelen waarmee taalaanbieders geschikte vrijwilligers kunnen selecteren;
* Een of meer trainingsmodules die vrijwilligers ondersteunen in het uitvoeren van die rollen en het verwerven van de bijbehorende competenties;
* Een handreiking voor coördinatoren, professionals en vrijwilligers over de te onderscheiden rollen en competenties en de wijzen van samenwerking tussen professionals en vrijwilligers;
* Een factsheet voor gemeenten, met informatie over de inzet van vrijwilligers in verschillende rollen.