Competentieprofiel Docent Nederlands als Tweede Taal (NT2) & Handleiding bij het portfolio ‘Competent NT2-docent’

Datum: 01 juni 2010

"Dit document bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat de officiële tekst van het competentieprofiel. Het tweede gedeelte bevat een uitgebreide handleiding bij het invullen van het portfolio.

Hierin staan onder meer een stappenplan, een uitleg van de bewijzen en een checklist voor competenties. Aan het einde staat een uitleg van de verplichte bewijzen met alle formulieren die daarvoor nodig zijn. Op de website is de digitale versie van het portfolio te vinden."