Basisvaardigheden. Netwerkplan 2016-2018

Datum: 01 maart 2016

In dit netwerkplan wordt beschreven hoe bibliotheken samen met (digiTaalhuis)partners hun expertise inzetten om prestaties op het gebied van basisvaardigheden van volwassenen te verbeteren en op die manier de maatschappelijke waarde van bibliotheken te vergroten.

Het nationale programma Bibliotheek en Basisvaardigheden is bedoeld om bibliotheken te ondersteunen bij het organiseren van diensten voor mensen met beperkte taal- en digivaardigheden. Hierdoor kunnen zij moeilijk meekomen in de huidige (digitale) kennissamenleving. Het gaat met name om ouderen, anderstaligen en laagopgeleiden.