Professionalisering docenten en vrijwilligers

donderdag, 01 december 2016

Raamwerk docent basisvaardigheden

 • Het Raamwerk docent basisvaardigheden kan benut worden bij het opstellen van een curriculum voor opleiding en nascholing van docenten die in de volwasseneneducatie (ve) basisvaardigheden geven.
   
  Opleidingen en nascholingen die gebaseerd zijn op dit Raamwerk, geven gemeenten houvast bij de inkoop van volwasseneneducatie van goede kwaliteit. Eveneens biedt het aanbieders van volwasseneneducatie houvast bij de werving en selectie van docenten.

donderdag, 01 december 2016

Door dezelfde hoepel, maar op een eigen manier. In welke rol zijn taalvrijwilligers van toegevoegde waarde?

 • In dit artikel worden de verschillende rollen van een vrijwilliger in het  NT1/NT2-onderwijs beschreven. Dit artikel geeft meer informatie over het Erasmus+-project VIME waarin in verschillende Europese landen met verschillende partners wordt onderzocht in welke rollen een vrijwilliger een meerwaarde is voor een volwassen eerste- en/of tweedetaalleerder.

zaterdag, 01 oktober 2016

Materialenwijzer voor vrijwilligers basisvaardigheden

 • De Materialenwijzer helpt vrijwilligers geschikt lesmateriaal voor hun deelnemers te selecteren. De wijzer bevat materiaal voor de basisvaardigheden taal, digitale vaardigheden en rekenen op verschillende niveaus.

zondag, 01 november 2015

Bouwstenen voor een duurzaam Taalhuis

 • Een Taalhuis is dé plek waar iedereen terechtkan die aan de slag wil met basisvaardigheden.

dinsdag, 01 september 2015

Raamwerk docent basisvaardigheden

 • "Het Raamwerk docent basisvaardigheden kan benut worden bij het opstellen van een curriculum voor opleiding en nascholing van docenten die in de volwasseneneducatie (ve) basisvaardigheden geven.

zaterdag, 27 juni 2015

Taalvrijwilligers binnen Taal voor het Leven

 • Samen met lokale partners werft Taal voor het Leven vrijwilligers, de zogeheten taalvrijwilligers, die zich vervolgens inzetten om anderen te helpen met het verbeteren van basisvaardigheden.

zaterdag, 01 maart 2014

Vrijwilligers in educatieve trajecten

 • Onderzoek naar de inzet van vrijwilligers in educatieve trajecten voor Nederlandstalige laaggeletterden.

vrijdag, 01 februari 2013

Aan de slag met vrijwilligers

 • "Interview met drie taalregisseurs van Taal voor het Leven.

dinsdag, 01 juni 2010

Competentieprofiel Docent Nederlands als Tweede Taal (NT2) & Handleiding bij het portfolio ‘Competent NT2-docent’

 • "Dit document bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat de officiële tekst van het competentieprofiel. Het tweede gedeelte bevat een uitgebreide handleiding bij het invullen van het portfolio.

donderdag, 01 september 2005

Analfabetisme, leidraad voor doorverwijzers

 • Brochure die is bedoeld als handreiking om signalen van analfabetisme te herkennen, analfabetisme bespreekbaar te maken en de doelgroep te verwijzen naar het volwassenenonderwijs.

woensdag, 01 december 2004

"NT2-Vrijwilligerswerk onder de loep. De rol van vrijwilligers bij het ondersteunen van anderstalige leerders van het Nederland

 • "De Nederlandse Taalunie heeft een beknopt onderzoek uitgezet om na te gaan welke rol vrijwilligers spelen in het NT2-onderwijs en waar ondersteuning van vrijwilligers gewenst zou zijn.

Het Begint met Taal 

 • Het Begint met Taal ondersteunt 161 taalcoachorganisaties bij het slim organiseren van taalcoaching. Op deze website zijn diverse materialen en informatie voor vrijwilligers en coördinatoren beschikbaar, waaronder lesmateriaal en methodiekbeschrijvingen voor vrijwilligers.

Volwassenenleren

 • Website van Ella Bohnenn en Maurice de Greef over het leren van volwassenen in de breedste zin van het woord.

Tijd voor inhoudelijke kwaliteit van taallessen. Kwaliteitsinstrument Taalonderwijs

 • Met het Kwaliteitsinstrument Taalonderwijs van de Kwaliteitsgroep Educatie Taal (kortweg de KET-KIT) kunt u zelf in kaart brengen wat de kwaliteit van uw aanbod is.