Veranderingen in (overgangs)bekostiging van het educatiebudget

Datum: 25 februari 2012

Per 1 januari 2013 is een aantal wijzigingen van wet- en regelgeving ten aanzien van het educatiebudget en het beleid van OCW gestart. Dit bericht bevat informatie over de invloed van de voorgenomen wijzigingen op de gemeenten en roc's.

Dit werd aangekondigd in het actieplan mbo 'Focus op vakmanschap 2011-2015".