Toekomst van de volwasseneducatie. Kamerbrief

Datum: 14 januari 2014

Deze brief van de minister van OCW bevat een verkenning van de toekomst van de volwasseneducatie en het daaruit voortvloeiende wetgevingstraject en de uitwerking van de aangekondigde compensatieregeling voor roc's.