Toekomst van de educatie vanuit het perspectief van roc’s

Datum: 01 april 2016

"Sinds 1 januari 2015 is de stapsgewijze afbouw van de verplichte inkoop van volwasseneducatie bij roc’s door gemeenten in Nederland in gang. Welke effecten heeft dit? Welke toekomstverwachtingen hebben afdelingen educatie van roc’s en welke rol kunnen en willen zij spelen in de volwasseneducatie?
Het onderzoek geeft inzicht in de daadwerkelijke en verwachte aantallen deelnemers educatie en de daarbij betrokken docenten en vrijwilligers. Ook levert het informatie op over regionale samenwerking en het beleid van gemeenten en roc’s met betrekking tot educatie.

Uit het onderzoek blijkt dat vanaf 2016 een sterke daling van zowel het aantal deelnemers – met name autochtonen – als het aantal docenten wordt verwacht. Voor 2017 verwacht men zelfs een halvering van het aantal deelnemers. Vanaf 2018 hebben roc’s geen enkele zekerheid en heerst de angst dat educatiemiddelen niet-geoormerkt opgaan in het budget voor het sociaal domein.

 

Daarbij is er een tweeledig beeld van beleid en samenwerking met gemeenten: enerzijds zijn er gemeenten zonder doordacht en duurzaam educatiebeleid waarbij er onvoldoende op kwaliteit, resultaten en samenwerking wordt gestuurd. Anderzijds zijn er gemeente waarin over meerdere jaren samengewerkt wordt vanuit een gezamenlijk gedragen visie. Er bestaat behoefte aan prikkels vanuit landelijk beleid waarmee roc’s hun bestuurders kunnen aanspreken op de maatschappelijke opdracht en werk te maken van partnerschap van het roc in de eigen regio om educatie toekomstbestendig te maken."

  • Jaartal: 2016