Taalvrijwilligers binnen Taal voor het Leven

Datum: 27 juni 2015

Samen met lokale partners werft Taal voor het Leven vrijwilligers, de zogeheten taalvrijwilligers, die zich vervolgens inzetten om anderen te helpen met het verbeteren van basisvaardigheden.

(lezen, schrijven, spreken, rekenen en omgaan met de computer)